Kiborult a nemzet Laj­csija: Hagy­ják békén a beteg fe­le­sé­ge­met

92

A szer­dán el­na­polt bün­te­tő­tár­gya­lás után exk­lu­zív in­ter­jút adott Ga­lam­bos Lajos, aki szá­mára az igaz­sá­gon túl csak egyet­len dolog fon­tos, fe­le­sége nyu­galma.

Galambos Lajos és a család ügyvédei is úgy gondolták, nem akadályozza majd az eljárást, ha a zenész felesége, aki másodrendű vádlott, betegségére hivatkozva nem jelenik meg a büntetőper első tárgyalásán. Tévedtek, hiszen ez is közrejátszott abban, hogy tegnap a bíró úgy döntött: elnapolja Lajcsi vesztegetési ügyének tárgyalását. A zenész a
miért is zaklatta fel annyira, hogy nem volt lehetősége sem neki, sem az ügyvédeknek, hogy bizonyítsa saját és persze felsége ártatlanságát.

 

“Abban reménykedtem, azt vártam a bíróságtól, hogy egyszerűen kiveszik Boglárkát az ügyből, hiszen már az előzetes letartóztatása is megalapozatlan volt.

Fontos leszögeznem, hogy a másodfokú bíróság 12, börtönben töltött nap után éppen ez alapján szüntette meg az előzetes letartóztatását, és nem a betegsége miatt

– fakadt ki a trombitaművész, aki a lapban hosszasan ecseteli, milyen félelmek gyötrik folyamatosan az ügy kirobbanása óta feleségével kapcsolatban.

HOZZÁSZÓLÁSOK